• Σε κάθε απομίμηση υπάρχει κάτι αυθεντικό

    2 monthes ago - By Tinker

    Petrus Christus Early Netherladish/Flemish Primitive painter
    Portrait of a Young Woman , c.1470
    λάδι σε ξύλο βελανιδιάς
    Read more ...